Select Page

Qui som?

Sobre la fundació
Des del 2016

Qui som?

Una mica de la nostra història

 

La Fundació Alverna és una entitat sense ànim de lucre creada el Novembre de 2016 amb la missió de vetllar per la continuïtat i presència en la societat dels valors impulsats per l’escoltisme, pel foment i divulgació de la seva pràctica i per la dinamització dels diferents col·lectius relacionats amb l’escoltisme.

La Fundació Alverna és fruit de l’acord de les entitats Associació Verd i Lila i Associació d’Antics i Amics de l’Agrupament Escolta i Guia Alverna.

Les principals activitats de la fundació:

Organització d’activitats relacionades amb la difusió i la visibilitat de l’escoltisme en la societat.

Participació i col·laboració amb esdeveniments organitzats per altres entitats, organitzacions o col·lectius.

Organització d’esdeveniments culturals i del lleure.

Administració i gestió del patrimoni.

Vetllar per facilitar les infraestructures, organització i ajuda necessària a l’Agrupament Escolta i Guia Alverna en l’acompanyament de les seves activitats i finalitats.

Què ens mou?
La nostra missió

 

Volem vetllar per la continuïtat i presència en la societat dels valors impulsats per l’escoltisme, el foment i divulgació de la seva pràctica, la dinamització dels diferents col·lectius relacionats amb l’escoltisme i vetllar per la seva continuïtat en les activitats que duen a terme.

Les activitats de la Fundació estan enfocades especial sobretot, però no exclusivament, a la ciutat de Tarragona.

Els valors que inspiren la creació de la Fundació són comuns a la metodologia escolta: espiritualitat, país i pedagogia.

les persoNES

El patronat

La Fundació està formada per 7 persones, designades per l’Associació Verd i Lila i per l’Associació Antics i Amics de l’Alverna.

Els membres del Patronat seran formats per :

  • El President/a i el Secretari/a de l’Associació Verd i Lila.
  • Dues persones designades per l’Associació Verd i Lila.
  • El President/a i Tresorer/a del col·lectiu Antics i Amics de l’Agrupament Escolta i Guia Alverna.
  • Una persona designada pel col·lectiu Antics i Amics de l’Agrupament Escolta i Guia Alverna.

Agustí López Hernández

President de la fundació

Danae López Iniesta

Secretària de la fundació

Luisja MAnjón Paniagua

Tresorer de la fundació

Cristina Saladié Lozano

Vocal de la fundació

Júlia Abelló López

Vocal de la fundació

Mariona Sementé i Tarragó

Vocal de la fundació

Adrià castellví Pasca

Vocal de la fundació